World of Warcraft Desktop

World of Warcraft Desktop 3.0

Miễn phí
Diện đồ họa từ Tuyết là người nổi tiếng massively multiplayer trò chơi
Người dùng đánh giá
4.0  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Stardock Corporation
Stardock...... đã phóng thích một bản cập nhật cho buổi World of Warcraft Desktop. Phòng, được tạo ra bởi Stardock Thiết kế với cả hai gốc các tác phẩm nghệ thuật và trong trận diện đồ họa từ Tuyết là người nổi tiếng massively multiplayer trò chơi. Cái World of Warcraft Desktop dùng MyColors sắc quản lý với áp dụng các WoW phòng, không cài đặt thể có các ứng dụng khác.
Thông tin được cập nhật vào: